Tillstånd Renovera

Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

  • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
  • Byte av ytterdörr
  • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
  • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.
  • Bygga uterum, bygga staket högre än 120 cm eller mur högre än 60 cm (kräver även bygglov).

Kontakta styrelsen och lämna ifylld ansökan. Handläggningstid är ca 1-2 månad.

 

Detta får du inte göra

  • Riva bärandeväggar eller flytta kök/badrum (utan tillstånd)
  • Täcka igen ventilation
  • Byta element
  • Ändra fönster eller färg på bostadens utsida.

 

Vad får jag göra?
Läs Brf Oxidens riktlinjer för mer detaljer.
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du annars ändra utan tillstånd.