Digital TV

Analogt grundutbud 
I månadsavgiften för lägenheten ingår ett grundutbud som innehåller följande kanaler:Digitalt TV
Digital TV ger dig bättre bild och ljud, vilket ger bäst bild på en modern Platt-TV.
Om du önskar fler kanaler än grundutbudet beställer du det genom Canal Digital.
Beställ här