Ordningsregler

När man bor och är medlem i en bostadsrättsförening så finns det regler för vad man får och inte får göra. Man köper rätten att bo i lägenheten, köparen tar över allt ansvar vid övertagandet i lägenheten man disponerar, medlem ska sköta tomten som tillhör lägenheten. Medlem har även tillgång till föreningens gemensamma tillhörigheter och kan även hyra fritidslokalen.

Allt annat styrs av Bostadsrättslagen, Stadgar och Ordningsregler.
Styrelsen ansvarar för underhåll och drift i föreningen och väljs växelvis på en årsstämma.

Kontakta styrelsen:

 • Om du kommer efter med avgiften

 • Om du ska anlägga Badpool

 • Om du vill sätta upp något på husfasaden

 • För besiktning efter avslutat arbete vid att ni fått beviljat tillstånd

 • När det gäller tomten som tillhör lägenheten så skall den skötas och hållas i ordning av innehavaren. Annars måste ni ta hjälp av någon

 • Det är absolut förbjudet att sätta sopor av alla slag utanför avfallsmolokerna

 • Hög musik: Spela inte så det stör grannarna, tänk på detta under sommaren när vi öppnar

  fönster och dörrar

 • När det gäller husdjur såsom katter och hundar skall dessa hållas under uppsikt och vara kopplade vid utgång. Ni ansvarar för att ert husdjur inte stör grannarna, eller t.ex. springer in på tomterna och gör sina behov m.m.

 • All fasadändring skall styrelsen godkänna. Måla på fasaden eller sätta panel är förbjudet

 • Bygga uterum fordras byggnadslov och godkännande av styrelsen av dessa ritningar

 • Andra hands-uthyrning av bostadsrätten skall godkännas av styrelsen

 • All ändring av VVS-installation fordras behörighet av VVS-installatör skall godkännas av styrelsen och sedan uppvisa intyg vem som åtgärdat ändringen.

 • Ändring av el eller byta elcentral skall först godkännas av styreslen. EL- Installatör skall ha behörighet i Elsäkerhet och registrerad i Elsäkerhetsverket sedan uppvisa intyg vem som åtgärdat ändringen.

 • Parabol får inte sättas på fasadväggen

 • För att ta bort bärande väggar krävs bygglov och skall godkännas av styrelsen

 • Bygga plank högre än 1,2 meter, murar högre än 0,4 meter och stödmur oavsett höjd skall först godkännas av styrelsen

 • Det skall vara Tillsyn av lägenhet innan någon ny medlem tillträder i föreningen och gör några ändringar i lägenhet

   

Dessa ordningsregler är antagna på årsstämman den 16 maj 2018 av ändring i stadgar

 

Styrelsen hoppas att dessa regler efterföljs, görs inte detta så kan vederbörande eventuellt ha förverkat sin juridiska rätt att bo kvar i Brf Oxiden enligt Bostadsrättslagen och Stadgarna.