Överlåtelse bostadsrätt

Säljare och köpare blir överens och skriver avtal
Tre överlåtelseavtal ska skrivas, ett till säljaren, ett till köparen och ett som skall lämnas till bostadsrättsföreningen. 
Köparen har undersökningsplikt och säljaren har informationsplikt om de fel och brister i lägenheten som är kända! 
Följande gäller:

  • Bostadsrätten säljes i befintligt skick 
  • Medlemskap i föreningen kan endast beviljas nr det finns ett undertecknat avtal mellan köpare och säljare (t.ex. gåvobrev, testamente, skifteshandling registrerad i tingsrätten m.fl.) . 
  • Avtalet ligger till grund för prövningen av medlemskapet. Detta avtal kan köpare och säljare erhålla genom mäklare eller jurist. 
  • Efter godkännande av medlemskapet bör detta noteras på köpeavtalet som insändes till ??????. Därefter kan säljaren ta kontakt för bokning av tid för registrering av överlåtelsen.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgiften för säljaren är 2,5 % av prisbasbelopp. 

Make och sambo
Är du gift eller sambo skall ni båda godkänna överlåtelsen med underskrift.

Gåva mellan makar
Gåva av lägenhet eller delar av denna skall då det gäller makar ske i äktenskapsförord. Detta skall vara inregistrerat i tingsrätten.

Pantförskrivning
Är lägenheten pantförskriven skall panten i regel lösas vid överlåtelse av lägenheten. Övertag kan förekomma, uppgift om detta lämnar din kreditgivare.

Andrahandsuthyrning
Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand, prata då först med styrelsen innan uthyrning sker. Andrahandsuthyrning får ej ske utan styrelsens godkännande.