Parkering

Utöver garaget som följer med bostaden kan du hyra en extra parkeringsplats utomhus. 
Vill du hyra plats anmäler du ditt intresse kontaktar du NABO AB, se nedan. Efter anmälan blir du meddelad eventuell plats i kö om det är fullt.

NABO AB
Liza Peri
Telefon 010-2880027