Parkering

Utöver garaget som följer med bostaden kan du hyra en extra parkeringsplats utomhus. 
Vill du hyra plats anmäler du ditt intresse till Förvaltning Syd AB, se nedan. Efter anmälan blir du meddelad eventuell plats i kö om det är fullt.

Förvaltning Syd AB

Lisbeth Hillerkrans
Mail:
Tel: 040-619 62 65