Valberedning

Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi
bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas via mejl:
Eller via vår brevlåda i trapphuset Storgatan 1AValberedningen består av

Lisa Andersson
Storgatan 1A

Kalle Johansson
Storgatan 1B