Nyheter

Information från styrelsen

Föreningslokalen

Från 1/7-2024 höjer vi priset för uthyrning av föreningslokalen. 800 kronor för dygn dvs 12.00 – 12.00 och 300 kronor  för 12.00 – 20.00. Från detta datum kommer uthyrningskostnaden att läggas på nästföljande avgiftsavi, dvs betalas i samband med månadsavgiften. Detta för att minska vår kontanthantering.

Utemiljön

Vi kommer att föryngra vår rabatter och planteringar. Det kommer att ske via beskärning och borttag av träd som vuxit sig för stora och har fått för stora rotsystem, bl a den stora pilen vid föreningslokalen samt träden på kullen bredvid basketplanen. Även borttag av invasiva växter
som kommit in via fåglar och dylikt.

 

Högtryckstvätt

Styrelsen har införskaffat en högtryckstvätt Kärcher Classic K5 med tillsats för altantvätt som fungerar på både sten och trä. Man kan hyra den för 50 kronor. Bokning sker via e-mejl till . Betalning sker enligt samma modell som för föreningslokalen.

 

 

Glasigloos

De glasigloos som står vid mittenparkeringen kommer att tas bort av VA SYD inom snar framtid.
Vi rekommenderar kommunens återvinningsstationer. Den närmsta är vid ICA nära vid kyrkan.

Varma sommarhälsningar

Styrelsen