Nyheter

Vattenläcka

Pga. vattenläcka kommer vi stänga av vattnet onsdagen den 27 december från klockan 07.00.
Arbetet kommer pågå under dagen. Tappa gärna upp vatten för behov i förväg.

Vid påsläpp av vattnet igen kan missfärgat vatten förekomma. Spola då en stund så försvinner det.

Hälsningar
Styrelsen

Information

Alla är vi medvetna om både stigande inflation och kraftigt
ökade priser på allt som värme, el och räntor.
Vår förvaltningskostnad har även den ökat.

För att föreningen ska kunna fortsätta att säkerställa god och
stabil ekonomi så har styrelsen därför nödgats ta ett nytt beslut
om en hyreshöjning på 5 %, beräknad på bashyran och
gäller från 2024-01-01.

Styrelsen har nu beslutat att byta förvaltare på både teknisk
och ekonomisk förvaltning. Ny teknisk förvaltare blir
Sydsverige Entreprenad samt ekonomisk förvaltare
Förvaltning Syd. Övergången kommer ske den 1 januari 2024.
Mer information kommer under december.

Även om vi står inför tuffa tider så kommer vi naturligtvis att
fortsätta med vår fina tradition och ha vår årliga
julgranständning. I år är detta firande förlagt till
söndagen den 3 december kl 17.00.

Naturligtvis så kommer Tomten även detta år med något till
alla barn.

Med hälsning från Styrelsen.

Problem med bredbandet?

Hej,

Om du upplever att du har problem med den nya routern.

Ring Ownit  tel: 08-525 07 300

Öppettider:
Vardagar 9 - 18
Helger 10-14

Medlemsinformation

Hyran för parkeringsplats utomhus höjs fr o m 1 april 2024, från 150:-/månad till 200:-/månad.

Vi har tagit bort besöksparkeringar utom de fem som finns i mittenparkeringen och gör om dessa till hyrparkeringar.
De som stod först i kön har blivit kontaktade. Vid kontraktsskrivning av hyreskontrakt utgår en kostnad på 200:- som betalas av hyrestagaren.

Föreningen har skrivit ett nytt avtal med Ownit/Telenor om internet och kabel-TV.
Det innebär vissa förbättringar som 1000Mbit/1000Mbit och både analoga och digitala kanaler motsvarande det utbud vi har idag.
Fiberkonverter och router hat byts ut hos samtliga.

Frukt

Frukt som trillar ner innanför/utanför tomten får man plocka bort så att det inte dra med sig massa skadedjur!