Nyheter

Medlemsinformation

Hyran för parkeringsplats utomhus höjs fr o m 1 april från 150:-/månad till 200:-/månad.

Samtidigt tar vi bort alla besöksparkeringar utom de fem som finns i mittenparkeringen och gör om dessa till hyrparkeringar.

De som står först i kön kommer att bli kontaktade. Vid kontraktsskrivning av hyreskontrakt utgår en kostnad på 200:- som betalas av hyrestagaren.

Föreningen har skrivit ett nytt avtal med Ownit/Telenor om internet och kabel-TV.

Det innebär vissa förbättringar som 1000Mbit/1000Mbit och både analoga och digitala kanaler motsvarande det utbud vi har idag.

För att detta ska fungera måste viss hårdvara (fiberkonverter och router) bytas ut.

Mer information om detta följer.

Frukt

Frukt som trillar ner innanför/utanför tomten får man plocka bort så att det inte dra med sig massa skadedjur!

Vitvaror

Bortforsling av vitvaror

 

Föreningen kommer inte längre forsla bort vitvaror utan detta får var och en ombesörja.
Detta då det kostar föreningen för att få forslat bort vitvarorna.

Trädgårdsavfall

Tömning av trädgårdsavfall sker Fredagar, udda veckor.

Fimpa

Undvik att kasta fimpa på marken. Det ser inte snyggt ut. Använd soptunnorna i området.