Nyheter

Frukt

Frukt som trillar ner innanför/utanför tomten får man plocka bort så att det inte dra med sig massa skadedjur!

Vitvaror

Bortforsling av vitvaror

 

Föreningen kommer inte längre forsla bort vitvaror utan detta får var och en ombesörja.
Detta då det kostar föreningen för att få forslat bort vitvarorna.

Trädgårdsavfall

Tömning av trädgårdsavfall sker Fredagar, udda veckor.

Fimpa

Undvik att kasta fimpa på marken. Det ser inte snyggt ut. Använd soptunnorna i området.