Nyheter

Information

Instegen framför ytterdörren kommer att lagas och putsas om.

Man kommer att starta den 2 juli.

Arbetet kommer utföras av Skivarps Bygg.

Vid frågor går det bra att kontakta Förvaltningen på tel. 040 630 62 60

Med vänliga hälsningar,

Förvaltaren
Dan Lövgren & Styrelsen.

Information från styrelsen

Föreningslokalen

Från 1/7-2024 höjer vi priset för uthyrning av föreningslokalen. 800 kronor för dygn dvs 12.00 – 12.00 och 300 kronor  för 12.00 – 20.00. Från detta datum kommer uthyrningskostnaden att läggas på nästföljande avgiftsavi, dvs betalas i samband med månadsavgiften. Detta för att minska vår kontanthantering.

Utemiljön

Vi kommer att föryngra vår rabatter och planteringar. Det kommer att ske via beskärning och borttag av träd som vuxit sig för stora och har fått för stora rotsystem, bl a den stora pilen vid föreningslokalen samt träden på kullen bredvid basketplanen. Även borttag av invasiva växter
som kommit in via fåglar och dylikt.

 

Högtryckstvätt

Styrelsen har införskaffat en högtryckstvätt Kärcher Classic K5 med tillsats för altantvätt som fungerar på både sten och trä. Man kan hyra den för 50 kronor. Bokning sker via e-mejl till . Betalning sker enligt samma modell som för föreningslokalen.

 

 

Glasigloos

De glasigloos som står vid mittenparkeringen kommer att tas bort av VA SYD inom snar framtid.
Vi rekommenderar kommunens återvinningsstationer. Den närmsta är vid ICA nära vid kyrkan.

Varma sommarhälsningar

Styrelsen

 

Vattenläcka

Pga. vattenläcka kommer vi stänga av vattnet onsdagen den 27 december från klockan 07.00.
Arbetet kommer pågå under dagen. Tappa gärna upp vatten för behov i förväg.

Vid påsläpp av vattnet igen kan missfärgat vatten förekomma. Spola då en stund så försvinner det.

Hälsningar
Styrelsen

Information

Alla är vi medvetna om både stigande inflation och kraftigt
ökade priser på allt som värme, el och räntor.
Vår förvaltningskostnad har även den ökat.

För att föreningen ska kunna fortsätta att säkerställa god och
stabil ekonomi så har styrelsen därför nödgats ta ett nytt beslut
om en hyreshöjning på 5 %, beräknad på bashyran och
gäller från 2024-01-01.

Styrelsen har nu beslutat att byta förvaltare på både teknisk
och ekonomisk förvaltning. Ny teknisk förvaltare blir
Sydsverige Entreprenad samt ekonomisk förvaltare
Förvaltning Syd. Övergången kommer ske den 1 januari 2024.
Mer information kommer under december.

Även om vi står inför tuffa tider så kommer vi naturligtvis att
fortsätta med vår fina tradition och ha vår årliga
julgranständning. I år är detta firande förlagt till
söndagen den 3 december kl 17.00.

Naturligtvis så kommer Tomten även detta år med något till
alla barn.

Med hälsning från Styrelsen.

Problem med bredbandet?

Hej,

Om du upplever att du har problem med den nya routern.

Ring Ownit  tel: 08-525 07 300

Öppettider:
Vardagar 9 - 18
Helger 10-14