Minska brandrisk hemma

Den här filmen visar hur du släcker mindre bränder hemma: